Vuosikokouksesta koottua tietoa jäsenistölle

1.3.2019

PAUn Osasto 113 vuosikokouksessa kävi puhumassa liiton koulutus- ja järjestötomitsija Juha Jaatinen.

 

Juha aloitti kertomalla, että Posti on perustanut uuden Posti Kuljetukset oy:n, jonka työntekijät siirretään 1.11.2019 alkaen AKT:n työehtosopimuksen piiriin ja samalla pois PAU:n jäsenyydestä. Tämä koskee siis Joensuun automiehiä, joilla oma osasto. AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen ja PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen edellyttävät Postin neuvottelevan mm. pitkälomalaisten lomaehtojen ja erilaisten henkilökohtaisten palkanosien huomioimista siirron yhteydessä. Talvipäivillä lisää keskustelua asiasta, ja automiesten osastojen puheenjohtajat kutsutaan myös Helsinkiin asian tiimoilta. Postilla tavoitteena pitkällä tähtäimellä säästöt. Varsinaisesti ei ole kyse työehtoshoppailusta.

 

 

Käynnissä olevien yt-neuvottelujen osalta seuraava neuvottelu on alueella 4.3. Postilla on tavoitteena mittavat säästöt seuraavien vuosien aikana. Kermankuorintakilpailu on osaltaan syy Postin tulon menetyksiin. Mm. Kokkolassa noin 30% kirjepostista on lehtitalojen (varhais)jakelussa.

Työntekijät eivät ole syyllisiä taloudellisen tilanteen huonontumiseen, ja työnantajan tehtävä on kantaa vastuu työaikojen riittävyydestä jatkossa. Erilaisina keinoina yt:ssä osa-aikaistaminen, Uusi Polku, lomauttamiset. Osa-aikaistaminen on aina pysyvä toimenpide, lomautus pehmeämpi keino, koska lomautuksen jälkeen työsopimus palaa alkuperäiseksi täysillä tunneilla. Tästä syystä lomautushalukkuutta on kyselty työpaikoilla. Lomautuksen ajalta saa ansiopäivärahaa, karenssi kuitenkin on. Vapaaehtoinenkin lomautus on työnantajan toteuttama teko, eikä vaikuta ansiopäivärahaan. SOL vuokratyön käyttäminen lomautusten paikkaamiseen on laillinen toimi. Kontkasen Jarilla on suuntaa antava laskuri lomautuksen vaikutuksista palkkaan ja soviteltuun päivärahaan. Jokaisen tilanne on erilainen, joten aivan tarkkoja vaikutuksia ei laskurillakaan saa selville. Lisätietoja asiasta Jarilta. Kaikki työantajan kanssa tehtävät työsopimusmuutokset on suositeltavaa tehdä kirjallisena, ja käydä läpi myös luottamusmiesten kanssa. Omissa ratkaisuissaan ei nyt kannata hätiköidä.

Yt-neuvottelut päättyvät viimeistään 18.3, mutta alueella on halukkuutta saada mahdollisesti neuvottelut päätökseen jo ennen sitä.

 

Pasilan ulosmarssin taustalla ULK-kirjeen ja ”kiinan nyssäköiden” lajittelun ulkoistus SOL vuokratyölle. SOL oli kertonut käyttävänsä jatkossa Medialiiton ja Teollisuusliiton välillä sovittua Jakelua koskevaa työehtosopimusta (JakeluTES), jossa palkka laskisi. Toiminta on alkanut viime maanantaina, PAU on katsonut, että lajittelutyötä ei voi tehdä jakelua koskevalla edullisemmalla sopimuksella, ja juttu on menossa oikeuteen.

 

PAU:n työehtosopimus voimassa 31.10.2019 asti. Vaihtaako Posti työnantajaliittoa, jolloin palkat laskevat kaikilla (huomiona v.2016 varhaisjakelun Posti Palvelut ja nyt edellä mainittu automiesten Posti Kuljetukset)? Medialiiton ja Teollisuusliiton välillä sovittu Jakelua koskevaa työehtosopimus (JakeluTES) on voimassa 2021 asti, ja siinä työrauhavelvoitemääräykset kovat, johtuen varhaisjakeluun kytköksissä olevasta sopimuksesta.

 

 

Kuljetusliitot KL ry:lle avattu nettisivut, mukana kaikki kuljetusalat ilmailualaa lukuun ottamatta. Kaveria ei jätetä- yhteistyö jatkuu sopimusneuvotteluissa.

 

Työterveyshuollon sopimus koskemaan myös osa-aikaisia, asettaa muuten eriarvoiseen asemaan ja verottaja katsoo, että verotus muuttuu, jos ei koske kaikkia. Työterveyshuolto on merkittävä etu.

 

Lakisääteisen työsuojeluorganisaation neuvottelut ovat kesken. Nykyisten tilalle esitetty vain kymmentä työsuojeluvaltuutettua. Työn muutosten tuomat haasteet jaksamiseen yms. vaativat kyllä jatkossakin isomman organisaation. Juha kiitti Jaana Kanervaa hyvästä alueellisesta työsuojelutyöstä.

 

Juha avasi kokouksen aluksi näytetyn Vapaiden valtakunta -videon taustaa. Tarkoituksena nostaa duunareiden äänestysaktiivisuutta huhtikuun eduskuntavaaleissa.

 

PAU:n valtuuston kevätkokoukselle toivotaan ehdotuksia.

Juha Jaatinen kertoi PAU:n valtuuston tulevan esittämään Suomen hallitukselle mm. työttömyysuhan alla olevien henkilöiden uudelleenkoulutusmahdollisuuksien ottamista hallitusohjelmaan, ja omistajaohjauksen keskeiseksi asiaksi palvelun toimimista eikä voitontavoittelua.

 

 

Tietoa osaston mökeistä

 

 

Jari Kontkanen pohjusti aihetta kertomalla, että ammattiosaston tehtävä ei ole pitää yllä tappiollista mökkitoimintaa.  Mulon mökin kulut 1116 euroa miinuksella ja Ätäskön mökin kulut 883 euroa miinuksella. Lisäksi kaikki kolme mökkiä ovat suhteellisen vaatimattomassa kunnossa, ja vaativat pienempää tai isompaa laittoa tulevaisuudessa. Mökkien sijainti on kuitenkin hyvä, mutta rahat eivät pitkällä tähtäimellä riitä ylläpitämään kaikkia mökkejä. Mahdollisesta myynnistä saaduilla tuloilla korjataan jäljelle jäänyttä/jääneitä mökkejä ja varaudutaan mahdollisiin työtaistelutoimiin ja pyöritetään osaston muuta toimintaan.   Mulon ja/tai Ätäskön mökit laitetaan ensin hiljaiseen myyntiin, ja kiinnostuneilta ostajilta pyydetään tarjoukset. Osaston toimikunnalla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä saadut tarjoukset. Jos hiljainen myynti ei tuota toivottua tulosta, Mulon ja/tai Ätäskön mökit laitetaan yleiseen myyntiin.

 

Osaston toimikuntaan muutoksia

 

Toimikunnan kokoonpanoon tuli muutoksia muun muassa jäsenillä Juuasta sekä Lieksasta. Nykyinen kokoonpano löytyy tästä.