Ohjeita lakkoavustuksen hakemiseen

26.11.2019

Päivitetty ohjeita lakkoavustuksen hakemisesta 1. joulukuuta.

 

 

Näin haet lakkoavustusta

 

Lakkoavustusta haetaan täyttämällä lakkoavustushakemus, joka palautetaan PAU:n
Joensuun osaston osalta sähköisenä hannu.muranen4@luukku.com, tai paperisena
PAU:n Joensuun osasto, PL 4711, 80101 Joensuu
. Lakkoavustushakemusta ei saa
lähettää
suoraan liiton toimistoon.


Lakkoavustushakemuksen löydät PAU:n nettisivuilta, www.pau.fi (tai tämän sivun alalaidasta).


Mitä nopeammin saamme kerättyä hakemukset, sitä nopeammin saamme avustukset
maksuun lakossa olleille jäsenille. Lakkoavustuksen voi hakea yhdessä erässä koko
lakon ajalta.


Lakossa ollut jäsen täyttää itse lakkoavustushakemukseen kaikki pyydetyt tiedot ja
vahvistaa sen allekirjoituksellaan ennen hakemuksen toimittamista ammattiosastolle.
Allekirjoituksen todentamiseksi riittää, että lakkoavustushakemus on lähetetty omasta
sähköpostiosoitteesta
(esim. PDF / WORD). Lakossa oloaika pystytään todentamaan
ryhmävastaavilta saadun listan mukaan, eikä palkkalaskelmaa välttämättä tarvita. Osasto
todentaa lakossaoloajan. On hyvä huomoida, että jos on mennyt töihin lakon aikana,
on toiminut liiton asettamaa työtaistelupäätöstä vastaan, joka
johtaa lakkoavustuksen menettämisen koko työtaistelun ajalta. Suojatyön
tekemisestä on kuitenkin muutamien henkilöiden osalta sovittu, eikä suojatyön
tekeminen estä lakkopäivien osalta avustuksen maksamista.


Vuokratyöntekijät, määräaikaiset työntekijät


Vuokratyöntekijä on oikeutettu lakkoavustukseen, kun hänen ns. pohjasopimuksensa on
voimassa, eikä hän ole ottanut työhön kutsussa tarjottua työtä vastaan lakon aikana tai
vastaavasti jos on hyväksynyt työhönkutsun, mutta ollut lakossa. Lakkoavustuksen
maksamisen edellytyksenä vuokratyöntekijälle on, että hänellä on aiempia työhön kutsuja
postityöhön välittömästi ennen lakon alkua.


Määräaikainen työntekijä saa myös lakkoavustuksen, mikäli hän on ollut työsuhteessa
Postiin välittömästi ennen lakon alkua ja osoittaa että katkon syy on työtaistelu.
Osasto varmistaa jäsenyyden, sekä jäsenen poissaolon lakonalaisesta työstä.


Muiden liittojen jäsenet, joilla on työsuhde Postiin: Paperiliiton, Rakennusliiton,
Sähköalojen ammattiliiton, Suomen elintarviketyöläisten liiton (SEL), JHL:n, PAM:n,
Teollisuusliiton ja AKT:n jäsenet (muiden kuin em. liittojen jäsenten on oltava yhteydessä
omaan ammattiliittoonsa) toimittavat lakkoavustushakemuksen PAUn paikalliselle
ammattiosastolle. Muiden liittojen jäsenten on todistettava jäsenyytensä.
(HUOM! AKT:n jäsenten osalta lakkoavustushakemus viikon 46 (11.11. - 17.11.) osalta palautetaan PAUn
ammattiosastolle ja viikosta 47 alkaen AKT:n ammattiosastolle.)

 

 

PAUn lakkoavustuksen suuruus on 67 € lakkopäivältä
 kokoaikaiselle työntekijälle maksetaan lakkoavustus niin monelta päivältä kuin
palkka on pidätetty lakon vuoksi (enintään 7 päivää viikkoa kohden, koska palkka
pidätetään kaikilta kalenteripäiviltä)
 osa-aikaiselle työntekijälle maksetaan lakkoavustus työpäivien lukumäärän
mukaan (enintään 5 päivää viikossa). Osa-aikaiselle, jolla on tunteja keskimäärin
enemmän kuin 7 tuntia 39 min. päivässä, voidaan maksaa lakkoavustus
useammalta päivältä kuin työvuoroja olisi ollut. Osastot käyttävät tässä harkintaa.

Laskelma 67 euron lakkoavustuksesta:
Avustus on verotonta 16 euroon asti. Yli 16 euron avustuksesta peritään tuloverolain 88
§:n ja verohallinnon päätöksen mukainen 30 prosentin ennakonpidätys. Ylimenevä osa on
siis 51 euroa tässä tapauksessa.
Nettona lakkoavustuksesta jää käteen 51,70 euroa päivältä.
Lisäksi PAU:n Joensuun osasto maksaa jäsenilleen 16 €/päivä lakkoavustusta,
enintään 14 päivän ajalta. Osastolle ei tarvitse tehdä erikseen hakemusta, vaan
hakeminen tapahtuu samalla hakemuksella.

Lisätietoja: Jari Kontkanen puh. 0400126260
Hannu Muranen puh. 0504604826

Liitteet