Luottamusmiesvaalit

7.2.2018

Ehdokasasettelu PAU:n luottamusmiesvaaleihin Pohjois-Karjalan alueella on käynnissä 2.2. - 16.2.2018.

On aika valita luottamusmiehet ja heille varaluottamusmiehet toimipaikkoihin. Alueet (toimipaikat) ovat seuraavat:

-Joensuun terminaalin jakelu, Eno ja Uimaharju. Edustettavia työntekijöitä yht. 120 henk.

-Tuotantoesimies Tero Vatasen alue, sisältää Ilomantsi, Tuupovaara, Kiihtelysvaara, Tohmajärvi, Kitee, Hammaslahti ja Rääkkylä. Edustettavia työntekijöitä yht. 57 henk.

-Outokumpu, Polvijärvi ja Juuka. Edustettavia työntekijöitä yht. 33 henk.

-Lieksa, edustettavia työntekijöitä 20 henk.

 

Toimikausi

Luottamusmiehen toimikausi on 2 vuotta.

 

Kelpoisuus

Luottamusmiesehdokkaaksi voi asettautua henkilö, joka on ollut PAUn jäsenenä vähintään puoli vuotta ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Vaalitoimikunta tai ammattiosasto voi perustellusta syystä, kuten esim. liikkeenluovutustilanteessa, poiketa säännöstä.

 

Ehdokasasettelu

Luottamusmiesehdokkaaksi voi asettautua henkilö, jota on ehdottanut joku toinen/jotkut toiset työpaikalla tai alueella työskentelevät jäsenet. Ehdotus on tehtävä kirjallisesti vaalitoimikunnalle ja samalla mukaan on liitettävä ehdokkaan kirjallinen suostumus. Suostumus on annettava kaikkiin niihin tehtäviin erikseen, joihin henkilö asettuu ehdokkaaksi. Ehdokasasetteluun on varattava aikaa vähintään 10 kalenteripäivää. Päätoiminen edunvalvoja ei voi asettua ehdolle työpaikan luottamusmiesvaaliin.

 

Luottamusmiehen tehtävistä

Työehtosopimus edellyttää luottamusmiehen olevan asianomaisen työpaikan työntekijä ja perehtynyt työympäristössä vallitseviin olosuhteisiin.
Luottamusmiessopimuksella turvataan luottamusmiehen asema niin, että hän voi huolehtia luottamusmiestehtävistä tarvitsematta pelätä häneen henkilökohtaisesti kohdistuvia toimenpiteitä työnantajan taholta.
Luottamusmiehellä on oikeus ilman eri valtuuksia pyytää neuvotteluja työnantajalta, jos tämä ei ole noudattanut voimassa olevia sopimuksia tai jos sopimuksen sisällöstä tai tulkinnasta on epäselvyyksiä.
Luottamusmiehellä on oikeus mutta myös velvollisuus kouluttautua tehtäviensä hoitamista varten. Koulutuksella tarkoitetaan liiton järjestämää sopimuskoulutusta.
Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tulee osallistua liiton järjestämille koulutuspäiville ja työkokouksiin.
Ammattiosastojen tulee ohjata luottamusmiesten suunnitelmallista toimintaa. Tällaista suunnitelmallista yhteistyötä tulee tehdä ainakin työpaikkakäyntien, ammatillisten jaostojen tai työhuonekuntien palaverien pitämisten ja erilaisiin edunvalvontatehtäviin liittyvien kampanjointien suhteen.

 

Halutessanne annan lisätietoja

 

Jari Kontkanen, Pääluottamusmies

puh. 0400126260,  jari.kontkanen ät posti.com